Placeholder image

LEXICON der CLUBS

De nieuwe uitgave van het « LEXICON DER CLUBS aangesloten bij de K.B.V.B. sinds 1895 », is beschikbaar vanaf februari 2011

11.000 clubs - 850 pagina’s - 3 boekdelen - tweetalige uitgave.

Verzending met de post :

70 euro voor de abonnees op het tijdschrift FOOT100
85 euro voor niet-abonnees

Te storten op het bankrekeningnummer van de vzw Foot Centenaire te 6280 Gerpinnes

bic: GEBABEBB iban: BE18001-2546336-65

  LEXICON DER CLUBS aangesloten bij de K.B.V.B. sinds 1895

Om de feestelijkheden rond het honderdjarig bestaan van de K.B.V.B. voor te bereiden werd tijdens het laatste trimester van het jaar 1993, de historische Commissie van het Eeuwfeest opgericht (Voorzitter: Alain COURTOIS, Secretarissen: Cécile MATTON en Roger NYSEN van de K.B.V.B.; Leden: Jozef PRESENT (Uitvoerend Comité -Zwijndrecht), wijlen Jules BASTIN (Voorzitter van het C.P. Luxembourg - La Roche-en-Ardenne) en de historici van het Belgische voetbal Jean-Norbert FRAIPONTS (Ekeren) en Bruno DUBOIS (Gerpinnes). 

Voor het opzetten van een historische tentoonstelling over het honderdjarig bestaan van het Belgische voetbal (die gelijk met de inhuldiging van het Koning Boudewijnstadion in augustus 1995 plaatsvond), bleek snel dat een vereniging van Belgische verzamelaars, historici en statistici nodig was. Zo ontstond FOOT CENTENAIRE (nu :  FOOT 100).

Opgericht op 27 november 1995 als v.z.w., verenigt FOOT CENTENAIRE vandaag meer dan 650 leden uit alle Belgische provincies en ook uit het buitenland: beroepsjournalisten, bestuursleden van grote clubs maar ook gewone ploegafgevaardigden of supporters van dorpsverenigingen.

FOOT100 is ook sinds januari 1994 de naam van een tweemaandelijks tijdschrift, dat tot doel heeft alle geschiedkundige informatie en opzoekingen over het Belgische voetbal te publiceren, door het nauwkeurige vaststellen van feiten en gebeurtenissen rond 100 jaar Belgisch voetbal. Het tracht ook de talrijke vergeetelheden en vergissingen die nog in de geschiedenis van het Belgische voetbal aanwezig zijn, terug te vinden. 

 

Het opstellen van het LEXICON DER CLUBS aangesloten bij de K.B.V.B. sinds 1895 kwam er naar aanleiding van een aanvraag van de ... verzamelaars van voetbalspeldjes en pin's! (Zien ze bijvoorbeeld een blauw-wit speldje met de vermelding « Les Amis Réunis » of een geel-zwart embleem met de letters L.F.B.C. en de datum 1893 ontdekten , wensten ze over een middel te beschikken om te weten dat ze in het bezit waren van het speldje van de voetbalclub « Les Amis Réunis de Baulers », aangesloten tot de KBVB tussen 1940 en 1948 met stamnummer 2862 of nog dat ze een oud embleem hadden gevonden van het toekomstige rood-blauwe RFC Liégeois dat in de oertijd in geel-zwarte truien speelde). 

Het project zal zich uitbreiden om tot een publicatie te komen die alle historische en/of officiële informatie zal bevatten, over de (bijna) elfduizend clubs die bij de K.B.V.B. werden aangesloten sinds de oprichting van de voetbalbond op 1 september 1895.

Dit lexicon bevat alle officiële of historisch bewezen inlichtingen over de clubs of verenigingen die toetreden of hebben toegetreden tot de eerste (en grootste) voetbalbond in België.

Dit doel werd na een drie jaar durende intensieve arbeid bereikt.

De volgende bronnen werden geraadpleegd:

 Alle officiële informaties verschenen in LA VIE SPORTIVE en SPORTLEVEN sinds 1898;

 Het proces-verbaal van alle vergaderingen van het Uitvoerend Comité van de K.B.V.B. sinds 1895;

 De miljoenen archiefbladzijden van bijna 11.000 clubs die door de K.B.V.B. worden bewaard;

 De geschiedkundig bewezen ontdekkingen van de leden van FOOT 100.

 

Théo MATHY                ...................................Bruno DUBOIS   
Journalist  Tweede Voorzitter -------------------------------- Voorzitter
                                                              

Dit  lexicon kwam tot stand dank zij het werk van Dokter Bruno DUBOIS (Gerpinnes) het nalezen van Hubert SCHRAM (Brussel) en de nauwkeurige medewerking van Magda DECOCK (Asse) JeanNorbert FRAIPONTS (Ekeren), Guy HENRY (Antoing) Francis HONHON (Brussel), Michel LEJOLY (Faymonville), Hector MAHAU (Namur), Tliéo MATHY (Sombreffe), Roger NYSEN (Rosières), Guy VAN HEE (Gerpinnes) Walter VOET (Antwerpen).

Onze vriendelijke dank aan Nathalie BOSMAN R. DELVAUX , G. DEWINDT, JP VAN ISTERDAEL en J. VAN ONSEM (Nouba de Strooperlaan).

 

FOOT CENTENAIRE, a.s.b.l.

 allée des Croisades, 13

6280 Gerpinnes tel./fax:071/21.59.10 

Email : foot100_belgium@hotmail.comPlaceholder image

Copyright © 2020 · All Rights Reserved · FOOT100