Zaterdag 12 december 2015.
 
Sporthistorie, Stng. Sport en Media                        Bert Hulleman,
Postbus 152, 8160 AD EPE. Nl.                             Tel.: 0578 - 616585

 
Komende zaterdag 12 december vindt onze najaarsbeurs in VALKENSWAARD plaats. U heeft daarvoor ingeschreven als standhouder.
Hierboven hebben we vermeld hoeveel meter voor U zijn gereserveerd.
Mocht u een meter meer willen, dat is nog mogelijk. We hebben 3 extra tafels ingehuurd.
Voor deze beurs hebben we het volgende prijsschema opgesteld.
De prijs voor 1 strekkende meter bedraagt 6,-- Euro. Bij 2 meter 5,50 Euro per meter.
Bij 3 bedraagt de prijs 5,-- per strekkende meter. Bij 4 meter is de prijs 4,50 per strekkende meter. Bij 5 meter of meer is de prijs 4,-- per meter.

 
De beursgegevens zijn:
Locatie: ZAAL MAENEN
Adres: Leenderweg 58 te 5555 CE VALKENSWAARD.
Toegang bezoekers: 09.15 uur. Standhouders 08.45 uur. Einde van de beurs 12.30 uur.
 
ROUTE NAAR VALKENSWAARD.
 
VOOR STANDHOUDERS DIE UIT DE RICHTING NIJMEGEN/OSS (A 50), DEN BOSCH (A 2) EN BREDA/TILBURG (A58) KOMEN IS HET EXTRA OPLETTEN OP DE RONDWEG BIJ EINDHOVEN. zie aankondiging hieronder in deze info.
 
Op zeker moment volgt de keuze Waalre (via de randweg N2) of Maastricht (autobaan).  Via die afslag Waalre ga je via de Randweg langs de autobaan en kom je bij afslag 33 bij Motel Van der Valk.
Ga dan rechtsaf richting Aalst/Waalre en verder naar Valkenswaard. Bij het binnenrijden van Valkenswaard tweede stoplicht naar links, dan borden Leende (li. af) volgen. Na 100 meter rechts is de zaal.
Via de autobaan Maastricht doorrijden op de A2 en bij afslag 34 Valkenswaard/Leende naar Valkenswaard. U komt via de Leenderweg binnen.
 
Wie uit de richting Venlo via de A 67 komt kan via de A2 naar Maastricht en dan afslag 34 naar Valkenswaard.
Neemt u voor Eindhoven de beslissing voor de RANDWEG richting Waalre te nemen: dan bij Motel Van der Valk linksaf onder de autobaan door richting Waalre/Valkenswaard. In Valkenswaard tweede stoplicht naar links richting Leende. Dan op zeker moment linksaf richting Leende.
 
Komt u uit de richting Maastricht dan afslag 34 richting Valkenswaard.
 
Komt u uit de richting Hasselt/Bergeijk dan in het centrum na de Markt rechtsaf richting Leende.


 
VOOR DEGENEN DIE VANUIT ANTWERPEN VIA DE E 34 (A21 en A67) KOMEN:


Je kunt afslag 32 nemen (Eersel/Valkenswaard) en binnendoor Valkenswaard bereiken. In het centrum op de Markt richting Leende.
Kies je voor de autobaan tot Eindhoven dan de Randweg naar Waalre nemen.
Je kunt richting Waalre aanhouden en dan aan de noordzijde van Valkenswaard binnenkomen. Bij de tweede stoplichten links aanhouden richting Leende.
 
Wij wensen U een goede voorbereiding toe en een voorspoedige reis naar Valkenswaard.
Ook op de beursdag zijn we telefonisch bereikbaar onder nummer 0578 - 616585.
 

Tot komende zaterdag  12 december.            Sporthistorie,       Bert Hulleman